Kurumsal

Çevre Politikamız

TEZCAN olarak Çevre Politikamız,
Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklere uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak ve bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır. Operasyonlarımızı yönetirken doğal kaynakları korumak, atık miktarlarını en aza indirgemek, toprak, hava ve su kirliliğini önlemek için gerekli tüm önlemleri almaya özen göstermektir.

Politikamızı hayata geçirirken yaptığımız faaliyetler,

Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal genellikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp ham madde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak.

Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.

Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.


 

©2017 - Tezcan Galvaniz TÜM HAKLARI SAKLIDIR. TTR BİLİŞİM